ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

20.07.2007

Київ

236

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

 

 

 

 

 Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики житлових умов та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію зі звіту за січень 2008 року форму державного статистичного спостереження № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" (далі – форма), що додається.

2. Поширити форму, затверджену цим наказом, на підприємства, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд та надають населенню комунальні послуги.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою даних за формою, затвердженою цим наказом.

3.2. Визначити необхідний тираж і передати адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н.О.) оригінал бланку форми, затвердженої цим наказом, для виготовлення.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки бланків форми, затвердженої цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н.О.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форми, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

6. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання, розробку і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві звітів за формою, затвердженою цим наказом, в установлені терміни.

7. Визнати таким, що втратив чинність зі звіту за січень 2008 року наказ Держкомстату України від 15.10.2003 № 346 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-заборгованість (ЖКГ)".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко