ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

20.07.2007

Київ

238

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-приватизація (житло)

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та  стаття 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики житлових умов та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію зі звіту за 2007 рік форму державного статистичного спостереження № 1-приватизація (житло) "Звіт про хід приватизації державного житлового фонду" (річна) (далі – форма), що додається.

 2. Поширити форму, затверджену цим наказом, на органи місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування, підприємства, у повному господарському віданні, або в оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд, і які здійснюють приватизацію.

 3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

 3.1. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою даних за формою, затвердженою цим наказом.

 3.2. Визначити необхідний тираж і передати адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н.О.) оригінал бланку форми, затвердженої цим наказом, для виготовлення.

 4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки бланків форми, затвердженої цим наказом.

 5. Адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н.О.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форми, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

 6. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання, розробку і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві звітів за формою, затвердженої цим наказом, в установлені терміни.

 7. Визнати таким, що втратив чинність зі звіту за 2007 рік наказ Мінстату України від 05.07.1993 № 134 " Про затвердження форм державної статистичної звітності по житловому та комунальному господарству" (зі змінами).

 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко