ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

27.07.2007

Київ

№254

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики будівництва та капітальних інвестицій

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95  Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики будівництва та капітальних інвестицій

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту:

за січень 2008 року

- № 1-кб (термінова) "Звіт про виконання будівельних робіт" (далі – форма № 1-кб);

за 2007 рік

- № 1-інвестиції "Звіт про інвестиції в основний капітал  (капітальні вкладення)" (далі – форма № 1-інвестиції);

- № 2-інвестиції  "Звіт про капітальні інвестиції" (далі – форма № 2-інвестиції).

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1 № 1-кб (термінова) – на юридичні особи та відокремлені підрозділи, які виконують будівельні роботи;

2.2. № 1-інвестиції та № 2-інвестиції – на господарські організації, їх філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які безпосередньо освоювали (використовували) інвестиції.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

3.2. Підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н.О.) оригінали бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, для виготовлення.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н.О.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом.

6. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 лютого 2008 року наказ Держкомстату України від 26.06.2006 № 279 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики будівництва та капітальних інвестицій".

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко