ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

27.07.2007

Київ

256

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків

 

 

Відповідно  до  статей  4, 14, 18  Закону України  “Про державну    статистику”, враховуючи  положення  статей 80, 81 Цивільного кодексу   України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, та з метою подальшого удосконалення державних статистичних   спостережень зі статистики товарних ринків та отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків, що додаються, та ввести їх у дію:

 

 1.1. Річні - зі звіту за 2007 рік:

 

1.1.1. № 3-мтп “Звіт про залишки і витрати матеріалів”;

1.1.2. № 4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”;

1.1.3. № 4-мтп (св) “Звіт про залишки і  використання  енергетичних  матеріалів та продуктів перероблення нафти”;

1.1.4. № 1-опт “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”;

1.1.5. Додаток 1 до ф.№ 11-мтп “Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт”;

1.1.6. Додаток 2 до ф.№ 11-мтп “Утворення та  використання  вторинних енергетичних ресурсів”;

1.1.7. Додаток 3 до ф.№ 11-мтп “Види продукції та робіт за номенклатурою промислової продукції (НПП), що враховуються у розділах І, ІІ, ІІІ звіту за ф.№ 11-мтп”;

1.1.8. № 3-дм “Звіт про залишки, надходження та витрати природних алмазів на виготовлення алмазних інструментів і діамантів”.

 

1.2. Періодичні - зі звіту за 2007 рік:

 

1.2.1. № 11-мтп “Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії”, піврічна;

1.2.2. № 11-ер “Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії”, піврічна;

1.2.3. № 14-мтп “Звіт про утворення,  використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва”, піврічна;

1.2.4. № 2-дм “Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів та виробів з них”, піврічна;

1.2.5. Додаток до ф.№ 2-дм “Звіт про  залишки, надходження та використання дорогоцінних металів у вигляді брухту та відходів”, піврічна.

 

1.3. Періодичні - зі звіту за січень 2008 року:

 

1.3.1. № 1-опт “Звіт про обсяг оптового товарообороту”, місячна;

1.3.2. № 4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”, місячна;

1.3.3. № 4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”, квартальна;

1.3.4. № 1-опт “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”, квартальна.

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на всіх юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи.

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.):

 

3.1. Визначити тираж та передати адміністративно-господарському департаменту оригінали бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, для їх виготовлення.

3.2. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н.О.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

 

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт із виготовлення та   доставки бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом.

 

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві   (Кокурін А.І.) здійснювати збирання та розробку даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

7. Начальникам  головних  управлінь  статистики  в  Автономній  Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання, розробку та  подання Головному міжрегіональному  управлінню  статистики у м. Києві  звітів за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом, у строки,  що  визначені Планом державних статистичних спостережень.

 

8. Визнати такими, що втратили чинність:

 

8.1. Наказ Держкомстату України від 14.10.2004 № 560 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків” у  частині затвердження форм державних статистичних спостережень:

з 1 лютого 2008 року:

підпункт 1.4 пункту1:

№ 1-опт "Звіт про обсяг оптового товарообороту", місячна;

 

8.2. Наказ Держкомстату України від 05.07.2006 № 300 “Про затвердження  форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків” у  частині затвердження форм державних статистичних спостережень:

з 1 січня 2008 року:

підпункт 1.1 пункту1:

№ 4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”, річна;

№ 4-мтп (св) “Звіт про залишки і  використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”, річна;

№ 1-опт “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”, річна;

Додаток 1 до ф. № 11-мтп “Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт”, річна;

Додаток 2 до ф. № 11-мтп “Утворення та  використання  вторинних енергетичних ресурсів”, річна;

Додаток 3 до ф. № 11-мтп “Види продукції та робіт за номенклатурою промислової продукції (НПП), що враховуються у розділах І, ІІ, ІІІ звіту за  ф.№ 11-мтп”, річна;

№ 3-дм “Звіт про залишки, надходження та витрати природних алмазів на виготовлення алмазних інструментів і діамантів”, річна;

підпункт 1.2 пункту1:

№ 3-мтп “Звіт про залишки і витрати матеріалів”, піврічна;

№ 11-мтп “Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії”, піврічна;

№ 11-ер “Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії”, піврічна;

№ 14-мтп “Звіт про утворення,  використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва”, піврічна;

№ 2-дм “Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів та виробів з них”, піврічна;

Додаток до ф.№ 2-дм “Звіт про  залишки, надходження та використання дорогоцінних металів у вигляді брухту та відходів”, піврічна;

підпункт 1.3 пункту1:

№ 4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”, квартальна;

№ 1-опт “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”, квартальна.

 

з 1 лютого 2008 року:

підпункт 1.3 пункту1:

№ 4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”, місячна.

 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко