ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

27.07.2007

Київ

275

 

 

Щодо підготовки проекту Стратегії розвитку державної статистики України на період до 2012 року  

 

 

З метою забезпечення подальшого реформування системи державної статистики, впровадження в статистичну практику сучасних міжнародних стандартів

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити План-графік виконання робіт з підготовки проекту Стратегії розвитку державної статистики України на період до 2012 року (далі план-графік), що додається.

2.Затвердити Склад робочої групи з підготовки проекту Стратегії розвитку державної статистики України на період до 2012 року (далі робоча група), що додається.

3.Робочій групі та департаменту планування та організації статистичних спостережень (Остапчук О.Е.) забезпечити виконання робіт, передбачених планом-графіком, затвердженим цим наказом, у встановлені строки.

4.Надати право Керівнику робочої групи залучати до роботи фахівців центрального апарату Держкомстату, територіальних та функціональних органів державної статистики, а також за згодою – працівників органів державної влади та науково-дослідних організацій.

5.Адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н.О.) довести цей наказ до відома керівників територіальних та функціональних органів державної статистики.

6.Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко