ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

10.08.2007

Київ

299

 

 

 

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень із сільського та рибного господарства

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2007 р. за N 972/14239

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою вдосконалення державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію:

1.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-виноград "Переробка винограду на виноматеріали на 1 грудня 200_ року" (річна), що додається, - з 1 грудня 2007 року.

1.2. Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 200_ р." (річна) та N 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за січень - _____________ 200_ р." (місячна), що додається, - з 1 січня 2008 року.

1.3. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 4-заг "Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень - _____________ 200_ року" (місячна), що додається, - з 1 січня 2008 року.

2. Респондентам при заповненні форм державних статистичних спостережень N 1-виноград "Переробка винограду на виноматеріали на 1 грудня 200_ року" (річна), N 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 200_ р." (річна) та N 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за січень - _____________ 200_ р." (місячна), N 4-заг "Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень - ______________ 200_ року" (місячна) використовувати інструкції, затверджені цим наказом.

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) визначити необхідний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту оригінали інструкцій, затверджених цим наказом, для виготовлення.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки інструкцій, затверджених цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н. О.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою інструкцій, затверджених цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

6. Визнати такими, що втратили чинність, Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 1 (риба) "Звіт про вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 200_ р." (річна) та N 1 (риба) "Звіт про вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за січень - _____________ 200_ р. (місячна)", Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 4-заг "Звіт про надходження цукрових буряків на переробні підприємства на "___" _____________ 200_ року (місячна)", затверджені наказом Держкомстату України від 24.06.2005 N 162 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень в галузі сільського господарства", зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12.07.2005 за N 739/11019, за N 741/11021, - з 1 січня 2008 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

 

 

 

В. о. Голови 

В. О. Піщейко