Державний комІтет статистики УкраЇни

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

 

20.08.2007 року

Київ

306

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.09.2007 за № 1035/14302

 

 

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статей 19 та 55 Господарського кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій

 

Н А К А З У Ю :

 

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-наука „Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” (квартальна), що додається.

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3-наука „Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” (річна), що додається.

1.3. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-інновація „Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства” (річна), що додається.

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4-нт „Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності” (річна), що додається.

2. Інструкції, затверджені цим наказом увести у дію, починаючи зі звіту за 2007 рік.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) визначити необхідний тираж, підготувати і передати для виготовлення адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н.О.) оригінали інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг з виготовлення та доставки інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н.О.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

6. Визнати такими, що втратили чинність, починаючи зі звіту за 2007 рік:

6.1. Наказ Держкомстату від 14.10.2004 № 558 „Про затвердження форм державних статистичних спостережень із статистики науки й інновацій та Інструкцій щодо їх складання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.10.2004 за № 1377/9976.

6.2. Наказ Держкомстату від 28.11.2005 № 382 „Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2005 за № 1494/11774.

6.3. Наказ Держкомстату від 19.07.2006 № 336 „Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3-наука”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 за № 932/12806.

6.4. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4-нт „Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об’єктів права інтелектуальної власності”, затверджену наказом Держкомстату від 19.07.2006 № 337, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 23.08.2006 за № 1008/12882.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко

 

ПОГОДЖЕНО

 

Перший заступник Міністра

освіти і науки України

                                                                                                                                   

____________________  А.М. Гуржій