ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

 

НАКАЗ

 

15.10.2007

Київ

№382

 

Про внесення змін до наказу Держкомстату України
від 14.10.2004 № 559(зі змінами)

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2007 року за № 1202/14469

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень з праці

НАКАЗУЮ:

 1. Визнати таким, що втратив чинність з 21 листопада 2007 року, наказ Держкомстату України від 14.10.2004 № 559 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.10.2004 за № 1390/9989, зі змінами, унесеними наказом Держкомстату України від 01.09.2005 № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.09.2005 за № 1046/11326, у частині затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів за станом на 31 грудня  200__року".

 2. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

Голова

О.Г. Осауленко

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник Головдержслужби України

 

                                   Т.В. Мотренко

 

__________________2007