ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

 

НАКАЗ

 

15.10.2007

Київ

383

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження з праці

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень з праці

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження з праці № 9-ДС (річна) "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів за станом  на 31 грудня 200__року" (далі – форма № 9-ДС) та ввести в дію зі звіту за 2007 рік.

2. Поширити форму № 9-ДС, затверджену цим наказом, на установи та організації, на працівників яких поширюється дія законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".

3. Департаменту статистики праці (Григорович Н.В.):

3.1. Передати  адміністративно – господарському департаменту (Ісаєва Н.О.)  оригінал бланку форми № 9-ДС, затвердженої цим наказом, для виготовлення.

3.2. Здійснювати організаційне та методологічне керівництво збором та розробкою даних за формою № 9-ДС, затвердженою цим наказом.

4. Адміністративно – господарському департаменту (Ісаєва Н.О.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форми № 9-ДС, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки бланків форми № 9-ДС, затвердженої цим наказом.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Кокурін А.І.) здійснювати розробку та зведення даних за формою № 9-ДС, затвердженою цим наказом, одержаних від головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, у місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі у терміни визначені Планом державних статистичних спостережень.

7. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, у місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві звітів за формою № 9-ДС у терміни, що визначені Планом державних статистичних спостережень.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко