ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

06.11.2007

Київ

№ 403

 

 

 

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою удосконалення державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2008 року Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" (далі − Інструкція), що додається.

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) визначити необхідний тираж, підготувати та передати адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) оригінал Інструкції, затвердженої цим наказом, для виготовлення.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг з виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) забез-печити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

6. Визнати такими, що втратили чинність, з 1 січня 2008 року, наказ Держкомстату від 05.11.2004 № 607 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 50-сг", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за № 1468/10067, та наказ Держкомстату від 13.11.2006 № 515 "Про затвердження Змін і доповнень до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 50-сг", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.11.2006 за № 1244/13118.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко

                                                                                 

 

Погоджено:

Міністр аграрної політики України

________________________ Ю.Ф. Мельник

_______________ 2007 року