ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

10.12.2007

Київ

№441

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження  зі статистики реалізації інвестиційних проектів

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики реалізації інвестиційних проектів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 1-ІП "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку" (далі – форма), що додається,  та ввести її в дію, починаючи зі звіту за І квартал 2008 року.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на підприємства, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальних (вільних) економічних зонах або на територіях пріоритетного розвитку.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

3.2. Підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту оригінал бланку форми, затвердженої цим наказом, для виготовлення.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форми державного статистичного спостереження, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки бланків форми державного статистичного спостереження, затвердженої цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови  Піщейка В.О.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко