ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

20.12.2007

Київ

461

 

 

 

Про затвердження форми державного

статистичного спостереження №1-торги (тендери)

 

 

 

Відповідно до статей 4, 12, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, статті 32 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", та з метою подальшого удосконалення державного статистичного спостереження щодо закупівель за державні кошти

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 1-торги (тендери) (квартальна) "Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" (далі – державне статистичне спостереження), що додається, та ввести її в дію зі звіту за І квартал 2008 року.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на:

– Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації – головних розпорядників бюджетних коштів (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також комунальних підприємств, щодо яких здійснюються функції з управління комунальним майном);

– центральні органи державної влади – головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, розпорядників державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду, державних цільових фондів, фондів соціального страхування (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих їм установах, організаціях, а також державних, казенних підприємствах та господарських товариствах, в яких державна частка перевищує 50 відсотків, щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави).

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.):

3.1. Передати адміністративно-господарському департаменту оригінал бланка форми державного статистичного спостереження, затвердженої цим наказом, для його виготовлення.

3.2. Здійснювати керівництво збиранням та розробкою даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форми державного статистичного спостереження, затвердженої цим наказом, на адресу респондентів, зазначених у пункті 2 цього наказу.

 

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт із виготовлення та доставки бланків форми державного статистичного спостереження, затвердженої цим наказом.

 

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві (Кокурін А.І.) здійснювати збирання та розробку даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

7. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання та подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві звітів за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом, у строки, що визначені Планом державних статистичних спостережень.

 

8. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 лютого 2008 року наказ Держкомстату України від 01.12.2006 № 577 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-торги (тендери) "Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти".

 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

В.о. Голови

В.О. Піщейко