ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

20.12.2007

Київ

462

 

 

 

Про внесення змін

до наказу Держкомстату України від 25.07.2007 № 248

 

 

 

Відповідно до Закону України “Про державну статистику” та з метою подальшого удосконалення державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Унести зміни до наказу Держкомстату України від 25.07.2007 № 248 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень та форм первинної облікової документації зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства", а саме:

1.1. Доповнити підпункт 1.1 наказу підпунктом 1.1.6 такого змісту: "Додаток до форми № 3-торг "Довідник товарних груп та товарів за Статистичною класифікацією продукції (СКП)" – зі звіту за І квартал 2008 року;".

1.2. У зв'язку з цим підпункти 1.1.6 та 1.1.7 уважати відповідно підпунктами 1.1.7 та 1.1.8.

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

В.о. Голови

В.О. Піщейко