ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

27.12.2007

Київ

№474

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2–заборгованість (стипендії) "Звіт про заборгованість із стипендій, грошового утримання та виплат на харчування студентів, курсантів та учнів"

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та з метою удосконалення державних статистичних спостережень зі статистики соціального захисту

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 2–заборгованість (стипендії) "Звіт про заборгованість із стипендій, грошового утримання та виплат на харчування студентів, курсантів та учнів"  (місячна), що додається, та ввести її у дію зі звіту за грудень 2007 року.

 2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на міністерства, інші органи державної влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації.

 3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 4. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві (Кокурін А.І.) забезпечити збирання даних та подання зведеного звіту за формою, затвердженою цим наказом, у встановлений термін департаменту статистики послуг.

 5. Контроль за виконанням цього наказу  покласти  на  заступника  Голови Власенко Н.С.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко