ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

28.12.2007

Київ

№478

 

Про затвердження Концепції розвитку державної статистики підприємств України

 

 

 

 

 

З метою реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року та забезпечення системного підходу щодо формування державних статистичних спостережень зі статистики підприємств у відповідності до міжнародних стандартів у цій сфері

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену методичною комісією Держкомстату Концепцію розвитку державної статистики підприємств України, що додається.

2.  Першому заступнику Голови Піщейку В.О. разом з робочою групою з підготовки Концепції  розвитку  системи державної статистики підприємств України (керівник – заступник Голови Власенко Н.С.) у двомісячний термін:

2.1. Розробити заходи щодо реалізації  Концепції розвитку державної статистики підприємств України та узгодити їх з проектом Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року.

2.2. Підготувати пропозиції щодо створення координаційно-методологічного центру зі статистики підприємств та винести їх у 1 кварталі 2008 року на розгляд колегії  Держкомстату.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) довести цей наказ до відома структурних підрозділів Держкомстату, територіальних та функціональних органів державної статистики.

4.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко