ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

29.12.2007

Київ

480

 

Про затвердження Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ)

 

 

 

 

З метою подальшого вдосконалення системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України "Про державну статистику"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2008 року схвалену Методичною комісією Держкомстату Класифікацію індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), що додається, яка є гармонізованою з модельною Класифікацією індивідуального споживання за цілями Європейського Cоюзу - Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP-НВS), 2003.

2. Затвердити План заходів щодо впровадження в державну статистичну діяльність Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), затвердженої цим наказом, (далі – План заходів), що додається.

3. Департаменту планування та організації статистичних спостережень (Остапчук О.Е.) здійснювати методологічне й організаційне керівництво застосуванням Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), затвердженої цим наказом, у державній статистичній діяльності.

4. Самостійним структурним підрозділам Держкомстату – відповідальним виконавцям – забезпечити виконання Плану заходів, затвердженого цим наказом.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування заходів щодо впровадження в державну статистичну діяльність Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), затвердженої цим наказом, у межах бюджетних призначень за відповідними бюджетними програмами.

6. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) довести цей наказ до відома керівників самостійних структурних підрозділів Держкомстату, НТК статистичних досліджень, начальників Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко