ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

18.06.2008

Київ

197

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень та первинної облікової документації зі статистики цін

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 і статті 55 Господарського кодексу України, та з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень за змінами цін і тарифів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень та первинної облікової документації, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за січень 2009 року:

1.1. № 1-тариф (мобіл) "Звіт про тарифи на послуги мобільного зв'язку для підприємств, установ, організацій" (далі – форма № 1-тариф (мобіл);

1.2.  № 1-ціни (буд) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві" (далі – форма № 1-ціни (буд);

1.3. "Бланк реєстрації цін на споживчі товари (послуги)".

2. Поширити форми державних статистичних спостережень та первинної облікової документації, затверджені  цим  наказом:

2.1. № 1-тариф (мобіл) – на операторів  мобільного зв'язку;

2.2. № 1-ціни (буд) – на юридичні особи, відокремлені підрозділи, які виконують будівельні роботи за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистики;

2.3. "Бланк реєстрації цін на споживчі товари (послуги)" – на структурні підрозділи головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

3. Департаменту статистики цін (Драговоз О.М.):

3.1. Передати адміністративно-господарському департаменту оригінали бланків форм, затверджених  підпунктами 1.2 та 1.3 пункту 1 цього наказу, для виготовлення;

3.2. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень та первинної облікової документації,  затвердженими цим наказом.

4.  Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки бланків форм, затверджених  підпунктами 1.2 та 1.3 пункту 1 цього наказу.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм, затверджених  підпунктами 1.2 та 1.3 пункту 1 цього наказу, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

6. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних Держкомстату за формами, затвердженими  підпунктами      1.2 та 1.3 пункту 1 цього наказу.

7. Вважати такими, що втратили чинність:

7.1.  З 1 січня 2009 року наказ Держкомстату від 17.09.2001 № 383 "Про затвердження форм  облікової та звітної документації із статистики цін";

7.2.  З 1 лютого 2009 року наказ Держкомстату  від  10.07.2007 № 204 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики цін" у частині підпунктів 1.1 та 1.8 пункту 1.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко