ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

23.06.2008

Київ

№207

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та 55 Господарського кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень, що додаються, і ввести їх у дію, починаючи зі звіту за 2008 рік:

1.1. № 3-наука „Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” (річна).

1.2. № 1-інновація „Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства” (річна).

1.3. № 7-нт (ліцензії) „Звіт про укладання договорів стосовно розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності” (річна).

1.4. № ДН „Картка обліку доктора наук” (річна).

1.5. № КН „Картка обліку кандидата наук” (річна).

1.6. №1-технологія „Обстеження потенціалу виробництва високотехнологічної промислової продукції” (одноразова).

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб усіх організаційно-правових форм господарювання та їхні відокремлені підрозділи.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту оригінали бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, для виготовлення.

3.2. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням звітів за формами, затвердженими цим наказом.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг із виготовлення та доставки бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві і головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у м.Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання та опрацювання звітів за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом, у встановлені терміни.

7. Визнати таким, що втратив чинність, з 01.01.2009 наказ Держкомстату України від 20.07.2007 № 234 „Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій” в частині затвердження форм:

7.1. № 3-наука „Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт”, затверджену;

7.2. № 1-інновація „Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства” ;

7.3. № 7-нт (ліцензії) „Звіт про укладання договорів стосовно розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності”;

7.4. № ДН „Картка обліку доктора наук”;

7.5. № КН „Картка обліку кандидата наук”.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко