ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

26.06.2008

Київ

№214

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків

 

 

 

 

Відповідно до статей  4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків, що додаються, та ввести їх у дію:

 1.1. Річні зі звіту за 2008 рік:

№ 11-мтп (паливо) “Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт”;

№ 11-мтп (вер) “Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів”;

 1.2. Періодичні – зі звіту за 2008 рік:

 № 11-мтп “Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії”, піврічна;

№ 4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”, піврічна;

№ 4-мтп (св) “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”, піврічна;

№ 2-дм (брухт) “Звіт про залишки, надходження та використання дорогоцінних металів у вигляді брухту та відходів”, піврічна.

 2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на всіх юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи.

 3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.):

 3.1. Визначити необхідний тираж і передати адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) оригінали бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, для їх виготовлення.

3.2. Здійснювати методологічне керівництво збиранням і розробкою   даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням і доставкою бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

 5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт із виготовлення та   доставки бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві (Кокурін А.І.) здійснювати збирання та розробку даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 7. Начальникам головних управлінь статистики  в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання, розробку та подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві звітів за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом, у строки, що визначені планом державних статистичних спостережень.

 8. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2009 року наказ Держкомстату України від 27.07.2007 № 256 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків” у частині затвердження форм державних статистичних спостережень:

 підпункт 1.1 пункту 1:

 №4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”;

№4-мтп (св) “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”;

додаток 1 до ф. № 11-мтп “Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт”;

додаток 2 до ф. № 11-мтп “Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів”;

додаток 3 до ф. № 11-мтп “Види продукції та робіт за номенклатурою промислової продукції (НПП), що враховуються у розділах І, ІІ, ІІІ звіту за  ф.№ 11-мтп”, річна;

 підпункт 1.2 пункту 1:

 № 11-мтп “Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії”, піврічна;

додаток до ф. № 2-дм “Звіт про залишки, надходження та використання дорогоцінних металів у вигляді брухту та відходів”, піврічна.

 підпункт 1.3 пункту 1:

 № 4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”, квартальна;

 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко