ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

27.06.2008

Київ

№216

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень та форм первинної облікової документації зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, та з метою подальшого удосконалення державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію:

1.1. Форми державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що додаються:

№ 7-торг "Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства", річна – зі звіту за 2008 рік;

№ 12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них", річна – зі звіту за 2008 рік;

№ 1-торг "Звіт про товарооборот", місячна – зі звіту за січень 2009 року;

№ 1-торг (нафтопродукти) "Про продаж світлих нафтопродуктів", місячна – зі звіту за січень 2009 року;

№ 3-торг "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства", квартальна, річна – зі звіту за I квартал 2009 року;

№ А "Бланк обліку продажу сільгосппродуктів і худоби на міських ринках" вибіркового обстеження продажу сільгосппродуктів на міських ринках, місячна – зі звіту за січень 2009 року;

№ 2 "Бланк щомісячної реєстрації цін на міському ринку" вибіркового обстеження продажу сільгосппродуктів на міських ринках, місячна – зі звіту за січень 2009 року.

1.2. Форми первинної облікової документації вибіркового обстеження продажу сільгосппродуктів на міських ринках, що додаються:

№ 3 "Блокнот обліку розмірів продажу сільгосппродуктів на міському ринку", місячна – зі звіту за січень 2009 року;

№ 4 "Блокнот реєстратора цін на міському ринку", місячна – зі звіту за січень 2009 року.

2. Поширити форми державних статистичних спостережень та первинної облікової документації, затверджені цим наказом:

2.1. № 7-торг, № 1-торг, № 3-торг на всіх юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які займаються відповідним видом діяльності, незалежно від організаційно-правових форм господарювання;

2.2. № 12-торг на юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають ринки;

2.3. № 1-торг (нафтопродукти) на юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами через автозаправні станції;

2.4. № А, № 2, № 3, № 4 вибіркового обстеження продажу сільгосппродуктів на міських ринках на юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають ринки.

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.):

3.1. Визначити необхідний тираж та передати адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) оригінали бланків форм державних статистичних спостережень та первинної облікової документації, затверджених цим наказом, для їх виготовлення.

3.2. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою даних за формами державних статистичних спостережень та первинної облікової документації, затвердженими цим наказом.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм державних статистичних спостережень та первинної облікової документації, затверджених цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт із виготовлення та доставки бланків форм державних статистичних спостережень та первинної облікової документації, затверджених цим наказом.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві (Кокурін А.І.) здійснювати збирання та розробку даних за формами державних статистичних спостережень та первинної облікової документації, затвердженими цим наказом.

7. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання, розробку та подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві звітів за формами державних статистичних спостережень та первинної облікової документації, затвердженими цим наказом, у строки, що визначені Планом державних статистичних спостережень.

8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату України від 25.07.2007 № 248 (зі змінами) "Про затвердження форм державних статистичних спостережень та форм первинної облікової документації зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства" в частині затвердження:

8.1. Форм державних статистичних спостережень:

№ 7-торг "Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства", річна – з 1 вересня 2008 року;

№ 12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них", річна – з 1 вересня 2008 року;

№ 1-торг "Звіт про товарооборот", місячна – з 3 січня 2009 року;

№ 1-торг (нафтопродукти) "Про продаж світлих нафтопродуктів", місячна – з 3 січня 2009 року;

№ 3-торг "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства", квартальна, річна – з 26 січня 2009 року;

Додаток до форми № 3-торг "Довідник товарних груп та товарів за Статистичною класифікацією продукції (СКП)", квартальна, річна – з 26 січня 2009 року;

№ А “Бланк обліку продажу сільгосппродуктів і худоби на міських ринках” вибіркового обстеження продажу сільгосппродуктів на міських ринках, місячна – з 1 січня 2009 року;

№ 2 "Бланк щомісячної реєстрації цін на міському ринку" вибіркового обстеження продажу сільгосппродуктів на міських ринках, місячна – з 1 січня 2009 року;

8.2. Форм первинної облікової документації вибіркового обстеження продажу сільгосппродуктів на міських ринках:

№ 3 “Блокнот обліку розмірів продажу сільгосппродуктів на міському ринку”, місячна – з 1 січня 2009 року;

№ 4 "Блокнот реєстратора цін на міському ринку", місячна – з 1 січня 2009 року.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко