ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

27.08.2008

Київ

№ 296

 

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства

 

 

 

    

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

22.09.2008р. за №877/15568

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою вдосконалення державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію інструкції, що додаються:

1.1. Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень №1–зерно "Наявність і надходження зернових та олійних культур на "__"________200_року" (місячна) та №1–зерно "Наявність і надходження зернових та олійних культур на "__"________200_року" (піврічна) - з 1 лютого 2009 року.

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №11–заг "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень–________200_року" (квартальна) - з 1 лютого 2009 року.

1.3. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №13–заг "Надходження молока на переробні підприємства за січень–________200_року" (квартальна) - з 1 лютого 2009 року.

1.4. Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень №21–заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень–________200_року" (місячна) та №21–заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 200_рік" (річна) - з 1 січня 2009 року.

1.5. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 200_року" (річна) - з 1 січня 2009 року.

1.6. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №9–б–сг "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 200_року" (річна) - з 1 грудня 2008 року.

1.7. Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень №29–сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 200_року" (річна) та №29–сг (меліорація) "Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 200_року" (річна) - з 1 грудня 2008 року.

1.8. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №37–сг "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на "__"________200_року" (місячна) - з 1 січня 2009 року.

1.9. Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень №24 "Стан тваринництва за 200_рік" (річна) та №24–сг "Стан тваринництва на "__"________200_року" (місячна) - з 1 січня 2009 року.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) визначити необхідний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту оригінали інструкцій, затверджених цим наказом, для виготовлення.

3. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг з виготовлення та доставки інструкцій, затверджених цим наказом.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою інструкцій, затверджених цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1–зерно "Звіт про наявність та надходження зернових культур на "__"________200_року", затверджену наказом Держкомстату від 30.08.2004 №497, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13.09.2004 за №1139/9738 (із змінами), - з 1 лютого 2009 року.

5.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №4–сг "Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 200_року", затверджену наказом Держкомстату від 24.06.2005 №162, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.07.2005 за №731/11011 (із змінами), Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3–сг "Звіт про сівбу ярих культур на "__"________200_року", затверджену наказом Держкомстату від 24.06.2005 №162, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.07.2005 за №734/11014 (із змінами), Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №7-сг "Звіт про хід збирання урожаю та проведення інших польових робіт на "__"________200_року", затверджену наказом Держкомстату від 24.06.2005 №162, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.07.2005 за №735/11015 (із змінами), Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень №24 "Звіт про стан тваринництва за 200_р." (річна) та №24–сг "Звіт про стан тваринництва на "__"________200_р." (місячна), затверджену наказом Держкомстату від 24.06.2005 №162, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.07.2005 за №738/11018 (із змінами), Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень №21–заг "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції за 200_рік" (річна) та №21–заг "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції за січень–________200_року" (місячна), затверджену наказом Держкомстату від 24.06.2005 №162, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.07.2005 за №742/11022 (із змінами), - з 1 січня 2009 року.

5.3. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №29–сг "Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 200_року", затверджену наказом Держкомстату від 24.06.2005 №162, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.07.2005 за №732/11012 (із змінами), Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №9–б–сг "Звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 200_року", затверджену наказом Держкомстату від 24.06.2005 №162, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.07.2005 за №733/11013, - з 1 грудня 2008 року.

5.4. Наказ Держкомстату від 23.01.2006 №11 "Про затвердження Інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про надходження продукції тваринництва на переробні підприємства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.03.2006 за №276/12150, №277/12151,- з 1 лютого 2009 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко