ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

04.09.2008

Київ

311

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження №11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)"

 

 

 

 

 

        Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 19, 55 Господарського кодексу України та статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, з метою подальшого удосконалення державного статистичного спостереження зі статистики основних засобів та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

          

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження №11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)", що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2008 рік.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на господарські організації, їх філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

3.2. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) оригінал бланка форми державного статистичного спостереження, затвердженої цим наказом,  для виготовлення.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки бланків форми, затвердженої цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форми державного статистичного спостереження, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

6. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, та Управління статистики у місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

        7. Визнати таким, що втратив чинність з 1 січня 2009 року, наказ Державного комітету статистики України від 16.07.07 № 219 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження зі статистики основних засобів".  

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника  Голови  Піщейка В.О.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко