ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

15.10.2008

Київ

387

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції", № 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції"

 

 

 

 

 

        Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики  капітальних інвестицій та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень № 2–інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції", № 2–інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції", що  додаються,  і ввести їх у дію, починаючи зі звіту за І квартал 2009 року. 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на господарські організації, їхні філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування, які здійснювали (освоювали) капітальні інвестиції.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням  даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

3.2. Визначити необхідний тираж, підготувати й передати адміністративно- господарському департаменту оригінали бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, для виготовлення. 

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг з виготовлення та доставки бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

6. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 квітня  2009 року наказ Держкомстату України від 27.07.2007 року № 254 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики будівництва та капітальних інвестицій" у частині затвердження форм державних статистичних спостережень № 1 – інвестиції "Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)", № 2 – інвестиції "Звіт про капітальні інвестиції".  

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови  Піщейка В.О.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко