ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

13.11.2008

Київ

447

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № ІНН

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України „Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та 55 Господарського кодексу України, з метою вдосконалення та координації статистичної методології відповідно до міжнародних рекомендацій

 

НАКАЗУЮ:

 

1.   Затвердити форму державного статистичного спостереження № ІНН „Обстеження інноваційної діяльності організації (підприємства) за період 2006-2008рр.” (одноразова), що додається, та ввести її в дію з 01.01.2009 року.

2.   Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи, які розміщені на території України, незалежно від основного виду діяльності за переліком, встановленим органами державної статистики.

3.   Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати та передати адміністративно-господарському департаменту оригінал бланка форми державного статистичного спостереження, затвердженої цим наказом, для виготовлення.

3.2. Здійснювати організаційно-методологічне керівництво збиранням та розробкою даних державного статистичного спостереження за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4.   Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг з виготовлення та доставки бланків форми державного статистичного спостереження, затвердженої цим наказом.

5.   Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форми державного статистичного спостереження, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

6.   Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання та опрацювання звітів за формою № ІНН, затвердженою цим наказом, у встановлені терміни.

7.   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

Голова

О.Г.Осауленко