ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

02.12.2008

Київ

№482

 

Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій і розрахунку індексу тарифів

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України “Про державну статистику” та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної  інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2009 року схвалені методичною комісією Держкомстату Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій і розрахунку індексу тарифів (далі Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту  статистики  цін  (Драговоз О.М.)  запровадити  у практику роботи Методологічні положення, затверджені цим наказом.

 

3. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг з виготовлення Методологічних  положень, затверджених цим наказом.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2009 року наказ Держкомстату України від 10.01.2002 №47 "Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко