ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

30.06.2009

Київ

221

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень та первинної облікової документації зі статистики цін

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, та з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики цін і отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень та первинної облікової документації зі статистики цін, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. Починаючи зі звіту за 2009 рік:

1.1.1.  1-доходи (зал) "Звіт про доходи від перевезення вантажів  залізничним транспортом".

1.1.2.  1-доходи (труб) "Звіт про доходи від транспортування вантажів трубопроводами".

1.2. З 1 січня 2010 року:

1.2.1.  1-тариф (зал) "Звіт про тарифи на перевезення вантажів  залізничним транспортом".

1.2.2.  1-тариф (труб) "Звіт про тарифи на транспортування вантажів трубопроводами".

1.3. Зі звіту за січень 2010 року:

1.3.1.  1-тариф (зв’язок) "Звіт про тарифи на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій".

1.3.2.  1-тариф (мобіл) "Звіт про тарифи на послуги мобільного зв’язку для підприємств, установ, організацій".

1.3.3.  1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції".

1.3.4.  1-ціни (буд) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві".

1.3.5.  1-ТІ "Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари".

1.3.6.  1-ПІ "Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги".

1.3.7. "Бланк реєстрації цін на споживчі товари (послуги)" (далі  – "Бланк").

1.3.8. "Блокнот реєстрації цін на споживчі товари (послуги)" (далі – "Блокнот").

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень та первинної облікової документації, затверджені  цим  наказом:

2.1. № 1-доходи (зал) та №1-тариф (зал)   – на Укрзалізницю.

2.2. № 1-доходи (труб) та №1-тариф (труб) – на Національну комісію регулювання електроенергетики України, Національну акціонерну компанію  “Нафтогаз України”, Відкрите акціонерне товариство  “Укртранснафта”.

2.3. № 1-тариф (зв’язок) – на Національну комісію з питань регулювання зв’язку України, операторів телекомунікацій.

2.4. № 1-тариф (мобіл) – на операторів  мобільного зв’язку.

2.5. № 1-ціни (пром) – на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С", "D", "Е" (незалежно від основного виду діяльності).

2.6. № 1-ціни (буд) – на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистики.

2.7. № 1-ТІ, № 1-ПІ, "Бланк" та "Блокнот" – на органи державної статистики міських поселень, у яких проводиться спостереження за змінами споживчих цін.

 

3. Департаменту статистики цін (Драговоз О.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання та опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень та первинної облікової документації,  затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень та первинної облікової документації, затвердженими підпунктами 1.3.3-1.3.8 пункту 1 цього наказу.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. З 1 січня 2010 року накази Держкомстату від 10.07.2007 №204 та від 18.06.2008 №197 у частині підпунктів 1.1 та 1.3 пункту 1.

5.2. З 1 лютого 2010 року наказ Держкомстату від 18.06.2008 №197.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко