ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

06.07.2009

Київ

230

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, та з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

1.1. Зі звіту за 2009 рік:

1.1.1. № 3-наука „Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” (річна).

1.1.2. № 1-інновація „Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства” (річна).

1.1.3. № 4-нт „Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності” (річна).

1.1.4. № 7-нт (ліцензії) „Звіт про укладання договорів стосовно розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності” (річна).

1.1.5. № ДН „Картка обліку доктора наук” (річна).

1.1.6. Додаток № 1 до форми № ДН „Список змін до картки доктора наук” (річна).

1.1.7. Додаток № 2 до форми № ДН „Список докторів наук, які вибули у звітному періоді” (річна).

1.1.8. № КН „Картка обліку кандидата наук” (річна).

1.1.9. Додаток № 1 до форми № КН „Список змін до картки кандидата наук” (річна).

1.1.10. Додаток № 2 до форми № КН „Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді” (річна).

1.2. Зі звіту за І квартал 2010 року:

1.2.1. № 1-наука Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” (квартальна).

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб усіх організаційно-правових форм господарювання та їхні відокремлені підрозділи.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати такими, що втратили чинність, з 01.01.2010 наказ Держкомстату України від 23.06.2008 № 207 „Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій” і наказ Держкомстату України від 20.07.2007 № 234 „Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій”.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко