ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

07.07.2009

Київ

239

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики промисловості

 

 

 

 

 

Відповідно до статей  4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики промисловості та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики промисловості, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

1.1. Зі звіту за 2009 рік:

1.1.1. № 1П-НПП (річна) “Звіт про виробництво промислової продукції”.

1.1.2. № 1П-НПП (коротка) (річна) “Звіт про виробництво промислової продукції”.

1.1.3. № 23-Н (річна) “Баланс виробництва та розподілу електричної енергії”.

1.1.4. №24-енергетика (річна)  “Електробаланс,  склад  енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)”.

1.1.5. № 6-ЕД (річна) “Звіт про роботу електростанцій та підстанцій дистанції електропостачання”.

1.1.6. № 6-тп  (річна) “Звіт про роботу теплової електростанції”.

1.1.7. № 6-тп (гідро) (річна) “Звіт про роботу гідроелектростанції”.

1.1.8. № 1-водопровід (річна) “Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)”.

1.1.9. № 1-газ (річна) “Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу”.

1.1.10. № 1-теп (річна) “Звіт про постачання теплоенергії”.

1.2. Зі звіту за січень 2010 року:

1.2.1. № 1-П (місячна) “Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами”.

1.2.2. № 1-ПЕ (місячна) “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води”.

1.3. Зі звіту за січень–березень 2010 року № 1П-НПП (коротка, квартальна) “Звіт про виробництво промислової продукції”.

 

2.­Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи, які розміщені на території України і займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями “C”, “D”, “Е” КВЕД, незалежно від основного виду діяльності.

 

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. З 1 січня 2010 року – наказ Держкомстату від 12.07.2007 № 215 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності” в частині  підпункту 1.1.

5.2. З 1 лютого 2010 року – наказ Держкомстату від 12.07.2007 № 215 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності”.

5.3. З 1 квітня 2010 року –  наказ Держкомстату від 17.07.2008 № 242 “Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1П-НПП (коротка, квартальна) “Звіт про виробництво промислової продукції.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко