ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

10.07.2009

Київ

244

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-послуги (реклама) (річна) „Звіт про рекламну діяльність”

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України „Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики рекламної діяльності та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1.    Затвердити   форму    державного     статистичного    спостереження   № 1-послуги (реклама) (річна) „Звіт про рекламну діяльність” зі статистики рекламної діяльності, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2009 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи, основним видом економічної діяльності яких є надання рекламних послуг.

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2010 року наказ Держкомстату від 20.07.2007 № 232 „Про затвердження форм державних статистичних    спостережень    № 1-готель   „Звіт про роботу готелю” (річна), № 1-каналізація „Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)” (річна)  та № 1-послуги (реклама) „Звіт про рекламну діяльність” (річна)”.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко