ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

10.07.2009

Київ

246

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-послуги (місячна) „Звіт про обсяги реалізованих послуг”

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України „Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики ринкових нефінансових послуг та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1.    Затвердити    форму    державного    статистичного    спостереження   № 1-послуги (місячна) „Звіт про обсяги реалізованих послуг” зі статистики ринкових нефінансових послуг, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за січень 2010 року.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності (згідно з КВЕД: групи 50.2, 50.4 (тільки підклас 50.40.4) та 52.7 секції G; групи 55.1 та 55.2 секції H; секції I, K, M, N, O).

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 лютого 2010 року наказ Держкомстату від 20.07.2007 № 230 „Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики”.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко