ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

 

13.07.2009

Київ

249

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 8-нк (річна) "Звіт про діяльність музею за 20__ рік"

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень з питань діяльності музеїв

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 8-нк (річна) "Звіт про діяльність музею за 20__ рік" зі статистики діяльності музеїв, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2009 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на музеї (юридичні особи) незалежно від підпорядкованості.

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2010 року наказ Держкомстату від 27.10.2008 № 411 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 8-нк "Звіт про діяльність музею за 20__ рік".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко