ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

20.07.2009

Київ

276

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків

 

 

 

 

Відповідно до статей  4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

1.1. Зі звіту за 2009 рік:

№ 3-мтп (річна) "Звіт про залишки та витрати матеріалів";

№ 1-опт (річна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі";

№ 11-мтп (паливо) (річна) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт";

№ 11-мтп (вер) (річна) "Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів";

№ 14-мтп (річна) "Звіт про утворення, використання та поставку вторинної сировини і відходів виробництва";

№ 4-мтп (піврічна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти";

№ 4-мтп (св) (піврічна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти";

№ 11-мтп (піврічна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії";

№ 11-ер (піврічна) "Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії";

№ 1-біржа (квартальна) "Звіт про діяльність біржі".

 

1.2. Зі звіту за січень 2010 року:

№ 1-опт (місячна) "Звіт про обсяг оптового товарообороту";

№ 4-мтп (місячна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти".

 

1.3. Зі звіту за І квартал 2010 року – № 1-опт (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі".

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб.

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

 

5.1. З 1 січня 2010 року накази Держкомстату від 10.08.1998 № 280 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з статистики товарних ринків" (зі змінами), від 21.10.1999 № 351 "Про внесення зміни до форми державної статистичної звітності № 4-мтп (запаси), затвердженої наказом Держкомстату України від 10.08.98 № 280", від 26.04.2000 № 128 "Про затвердження державної статистичної звітності про діяльність підприємств оптової торгівлі" (зі змінами), від 27.07.2007 № 256 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків" (зі змінами) у частині  підпунктів 1.1 та 1.2, від 27.11.2007 № 428 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень про діяльність бірж" (зі змінами), від 26.06.2008 № 214 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків" (зі змінами).

 

5.2. З 1 лютого 2010 року наказ Держкомстату від 27.07.2007 № 256 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків" (зі змінами).

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Колеснік В.І.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко