ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

30.07.2009

Київ

№ 292

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів, основних засобів і діяльності будівельних підприємств

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики  капітальних інвестицій, інвестиційних проектів, основних засобів і діяльності будівельних  підприємств та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень  зі статистики  капітальних інвестицій, основних засобів і діяльності будівельних  підприємств, що  додаються,  та ввести їх у дію:

1.1. № 2-інвестиції  (річна)  "Капітальні інвестиції" та № 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)", починаючи зі звіту за 2009 рік.

1.2. № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт", починаючи зі звіту за січень 2010 року.

1.3. № 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" та № 1-ІП (квартальна) "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку", починаючи зі звіту за січень–березень 2010 року.

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1 № 2-інвестиції  (річна), № 2-інвестиції  (квартальна), № 11-ОЗ –  на господарські організації, їхні філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

2.2. № 1-ІП – на підприємства, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальних  (вільних) економічних зонах або на територіях  пріоритетного розвитку.

2.3. № 1-кб – на господарські організації та їхні відокремлені підрозділи, що виконують будівельні роботи.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень,  затвердженими цим наказом.

5. Визнати такими, що втратили  чинність:

5.1. З 1 січня 2010 року – накази Держкомстату від 15.10.2008 № 387 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції",  № 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" та  від 04.09.2008 № 311 "Про затвердження форми державного  статистичного спостереження № 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)".  

5.2. З 1 лютого 2010 року – наказ Держкомстату  від 27.07.2007 № 254 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики будівництва та капітальних інвестицій".

 5.3. З 1 квітня 2010 року – наказ Держкомстату  від 10.12.2007 № 441 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження зі статистики реалізації інвестиційних проектів".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Колеснік В.І.

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко