ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

06.08.2009

Київ

№ 300

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 51-зал (місячна) "Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом загального користування"

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики  залізничного транспорту загального користування та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 51-зал (місячна) "Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом загального користування" зі статистики залізнич-ного транспорту загального користування, що додається, та ввести її в дію, починаючи зі звіту за січень 2010 року.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затвер-джену цим наказом, на управління залізниць і Державну адміністрацію залізничного транспорту "Укрзалізниця".

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати мето-дологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. Визнати таким, що  втратив чинність, з 1 лютого 2010 року наказ Держкомстату від 16.07.2008 № 241 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 51-зал".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко