ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

06.08.2009

Київ

302

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 1-торги (тендери) та № 1-держзамовлення

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, підпункту 3 пункту 93 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008р. № 921 (із змінами), згідно з пунктами 12 і 13 Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266 (із змінами), з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити   форми   державних   статистичних  спостережень № 1-торги (тендери) (квартальна) "Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", № 1-держзамовлення (квартальна) "Звіт про виконання державного замовлення", що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за І квартал 2010 року.

 

2. Поширити   форми   державних   статистичних   спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 1-торги (тендери) на:

– Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації – головних розпорядників бюджетних коштів;

– центральні органи державної влади – головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, розпорядників державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, фондів соціального страхування;

2.2. № 1-держзамовлення – на міністерства, інші органи державної влади, установи та організації, які визначені Кабінетом Міністрів України як державні замовники.

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати керівництво збиранням та опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження № 1-торги (тендери), затвердженою цим наказом.

 

5. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження                       № 1-держзамовлення, затвердженою цим наказом.

 

6. Визнати такими, що втратили чинність, з 1 лютого 2010 року накази Держкомстату від 18.12.2007 № 452 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-держзамовлення" та від 20.12.2007 № 461 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження        № 1-торги (тендери)".

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко