ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

18.08.2009

Київ

314

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами і послугами

 

 

 

 

 Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України „Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, та з метою подальшого удосконалення державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами і послугами та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами і послугами, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

 

1.1. Зі звіту за січень 2010 року –  № 5-ЗЕЗ (місячна) „Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування”.

1.2. Зі звіту за І квартал 2010 року:

№ 14-ЗЕЗ (квартальна) „Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів і членів екіпажу”.

№ 9-ЗЕЗ (квартальна) „Звіт про експорт (імпорт) послуг”.

№ 12-ЗЕЗ (квартальна) „Звіт про валютні витрати, які пов’язані з утриманням закордонних дипломатичних установ України”.

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

 

2.1. № 5-ЗЕЗ – на суб’єктів господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

2.2. № 14-ЗЕЗ – на суб’єктів господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами.

2.3. № 9-ЗЕЗ – на підприємства-резиденти України, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами.

2.4. № 12-ЗЕЗ – на Міністерство закордонних справ України.

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність, з 1 лютого 2010 року накази Держкомстату від 27.07.2007 № 255 „Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами та послугами”, від 23.06.2008  № 202 „Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами”.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко