ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

 

20.08.2009

Київ

318

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження №2-3нк “Звіт вищого навчального закладу на початок 20__/__  навчального року"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого удосконалення державних статистичних спостережень зі статистики освіти та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження №2-3нк (один раз на рік) “Звіт вищого навчального закладу на початок 20__/__ навчального року" зі статистики освіти, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту на початок 2010/11 навчального року.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації незалежно від підпорядкованості.

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2010 року наказ Держкомстату від 07.08.2007 № 289 " Про затвердження форми державного статистичного спостереження №2-3нк “Звіт вищого навчального закладу на початок 20__/__  навчального року".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко