ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

 

20.08.2009

Київ

320

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження №1-виставки (річна) “Звіт про виставкову діяльність"

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики виставкової діяльності та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити   форму   державного   статистичного   спостереження   №1-виставки (річна) “Звіт про виставкову діяльність у 20__ році" зі статистики виставкової діяльності, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2009 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на організаторів виставок та виставкові центри незалежно від підпорядкованості.

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2010 року наказ Держкомстату від 27.07.2007 № 267 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження №1-виставки “Звіт про виставкову діяльність".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко