ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

 

20.08.2009

Київ

321

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-курорт "Звіт санаторно-курортного (оздоровчого) закладу"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики діяльності санаторно-курортних (оздоровчих) закладів та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити   форму   державного   статистичного   спостереження   №1-курорт (один раз на рік) "Звіт санаторно-курортного (оздоровчого) закладу за 20__/__ рік" зі статистики діяльності санаторно-курортних (оздоровчих) закладів, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2009/10 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на санаторно-курортні (оздоровчі) заклади, що перебувають на самостійному балансі, а також підприємства й організації, на балансі яких є санаторно-курортні (оздоровчі) заклади, незалежно від підпорядкованості.

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2010 року наказ Держкомстату від 27.10.2008 №410 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-курорт "Звіт санаторно-курортного (оздоровчого) закладу".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко