ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

26.08.2009

Київ

328

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПГО (річна) "Звіт про політичні партії та громадські організації станом на 1 січня 20__ року"

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень із питань політичної статистики та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 1-ПГО (річна) "Звіт про політичні партії та громадські організації станом на 1 січня 20__ року" з політичної статистики, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2009 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на Міністерство юстиції України, місцеві органи державної виконавчої влади, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад депутатів, які уповноважені проводити легалізацію (офіційне визнання) об'єднань громадян.

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2010 року наказ Держкомстату від 01.10.2007 № 362 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПГО "Звіт про політичні партії та громадські організації".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко