Державний комІтет статистики УкраЇни

Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

28.08.2009

Київ

№ 332

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-заборгованість (стипендії) (місячна) "Звіт про заборгованість із стипендій, грошового утримання та виплат на харчування студентів, курсантів та учнів станом на 1_______20___року"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень із питань статистики соціального захисту й отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 2-заборгованість (стипендії) (місячна) "Звіт про заборгованість із стипендій, грошового утримання та виплат на харчування студентів, курсантів та учнів станом на 1_______20___року" зі статистики соціального захисту, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за січень 2010 року.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на міністерства, інші органи державної влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві (Кокурін А.І.) забезпечити збирання даних та подання зведеного звіту за формою, затвердженою цим наказом, у встановлений термін департаменту статистики послуг.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 31 січня 2010 року наказ Держкомстату від 27.12.2007 № 474 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2–заборгованість (стипендії) "Звіт про заборгованість із стипендій, грошового утримання та виплат на харчування студентів, курсантів та учнів"".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко