ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

 

15.09.2009

Київ

350

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження №7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики травматизму на виробництві та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році" зі статистики травматизму на виробництві, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2009 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи незалежно від підпорядкованості.

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2010 року наказ Держкомстату від 28.08.2008 № 299 „Про затвердження форми державного статистичного спостереження №7-тнв "Звіт про травматизм на виробництві".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко