ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

 

14.12.2009

Київ

467

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-от  (один раз на рік) "Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики діяльності дитячих закладів оздоровлення і відпочинку та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 1-от (один раз на рік) "Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року" зі статистики діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2010 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від підпорядкованості.

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2010 року наказ Держкомстату від 27.10.2008 № 409 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ОТ "Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору) за літо 20__ року".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко