Державний комІтет статистики УкраЇни

Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

16.12.2009

Київ

№ 481

 

 

Про затвердження  Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону  України "Про державну  статистику" та на виконання Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 1413-р, з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості  статистичної інформації, її джерел і  методології  складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалене Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств (далі – Положення), що додається.

 

2. Призначити відповідальним за ведення Реєстру статистичних одиниць Головне міжрегіональне управління статистики у м.Києві (Кокурін А.І.).

 

3. Департаменту планування та організації статистичних спостережень (Остапчук О.Е.) здійснювати методологічне керівництво веденням Реєстру статистичних одиниць та користуванням його даними.

 

4. Департаменту планування та організації статистичних спостережень (Остапчук О.Е.) разом із самостійними структурними підрозділами Держкомстату за компетенцією та Головним міжрегіональним управлінням статистики у м.Києві у місячний термін розробити план-графік упровадження Положення в статистичну практику.

 

5. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) довести цей наказ до відома заступників Голови, керівників самостійних структурних підрозділів Держкомстату, Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

 

6. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступників Голови Держкомстату згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко