ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

25.12.2009

Київ

№ 495/656

 

Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника"

 

 

 

 

 

Відповідно до вимог  статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та статей 33, 34 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України та пунктів 5, 10 Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1994 № 377, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2010 року типову форму первинної облікової документації №  П-2  «Особова картка працівника», що додається.

2. Департаменту статистики праці Держкомстату:

2.1. У місячний строк надіслати головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі зразок типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом.

2.2.  Здійснювати методологічне керівництво щодо застосування типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом, у частині питань проведення державних статистичних спостережень.

3. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі довести до відома респондентів інформацію щодо типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом.  

4.  Генеральному штабу Збройних Сил України:

4.1.  У місячний строк розіслати копії цього наказу до органів військового управління Збройних Сил України згідно з розрахунком розсилки.

4.2. Здійснювати загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов’язаних згідно з типовою формою первинної облікової документації, затвердженою цим наказом, та  контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомстату Власенко Н.С. і начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Свиду І.Ю.

 

 

 

Голова Державного комітету статистики України

О.Г. Осауленко

Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони України

В.В. Іващенко