ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

25.12.2009

Київ

№ 496

 

Про внесення змін до наказу Держкомстату від 05.12.2008 № 489 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», для подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

 

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1. Унести зміни до  наказу Держкомстату від 05.12.2008 № 489  «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», виключивши підпункт 1.2  пункту 1.  У зв’язку з цим підпункти 1.3 – 1.7  уважати відповідно підпунктами 1.2 – 1.6.

2. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко