ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

05.07.2010

м. Київ

№ 255

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційних проектів, основних засобів і будівництва

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційних проектів, основних засобів і будівництва й отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень  зі статистики  капітальних інвестицій, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційних проектів, основних засобів і будівництва, що  додаються,  та ввести їх у дію:

1.1. № 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції" та № 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)", починаючи зі звіту за 2010 рік.

1.2. № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт", починаючи зі звіту за січень 2011 року.

1.3. № 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції", № 1-буд (квартальна) "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт", № 2-буд (квартальна) "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт",  № 1-ІП (квартальна) "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку", № 10-зез (квартальна) "Звіт про іноземні інвестиції в Україну", № 13-зез (квартальна) "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу", починаючи зі звіту за січень–березень 2011 року.

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 2-інвестиції (річна), № 2-інвестиції (квартальна) – на юридичних осіб, їхні філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, що виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

2.2. № 11-ОЗ – на юридичних осіб, їхні філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

2.3. № 1-ІП – на юридичних осіб або відокремлені підрозділи, які знаходяться у спеціальних (вільних) економічних зонах або на територіях пріоритетного розвитку та реалізують у цих зонах  або на територіях інвестиційні проекти.

2.4. № 1-кб – на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи, які виконують будівельні роботи.

2.5. № 1-буд – на юридичних осіб-замовників.

2.6. № 2-буд – на юридичних осіб-замовників та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, місцеві державні адміністрації.

2.7. № 10-зез – на юридичних осіб (резидентів) усіх видів економічної діяльності, які одержали інвестиції від зарубіжних партнерів-нерезидентів та мають пов'язані з цим зобов'язання/вимоги перед нерезидентами, а також постійні представництва нерезидентів в Україні.

2.8. № 13-зез – на юридичних осіб (резидентів) усіх видів економічної діяльності, які здійснили інвестиції за межі України, а також постійні представництва нерезидентів в Україні.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень,  затвердженими цим наказом.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. Наказ Держкомстату від 30.07.2009 № 292 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів, основних засобів і діяльності будівельних підприємств":

5.1.1. З 1 січня 2011 року – у частині форм № 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції", № 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)".

5.1.2. З 1 лютого 2011 року – у частині форми № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт".

 5.2. З 1 квітня 2011 року – накази Держкомстату від 30.07.2009 № 292 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів, основних засобів і діяльності будівельних підприємств", від 06.07.2009 № 232 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень №1-буд (квартальна) "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та № 2-буд (квартальна) "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт", від 06.11.2009 № 420 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 10-зез "Звіт про іноземні інвестиції в Україну" та № 13-зез "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко