ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

05.07.2010

Київ

257

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики житлових умов і отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію зі звіту за січень 2011 року форму державного статистичного спостереження № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії", що додається.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги.

3. Департаменту статистики послуг (Самченко І.М.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 лютого 2011 року наказ Держкомстату від 07.07.2009 № 235 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики нерухомості" в частині форми державного статистичного спостереження № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко