ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

14.07.2010

м. Київ

№ 274

 

 

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-готель (річна)Звіт про роботу готелю”

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України  Про державну статистику”, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики готельного господарства й отримання повної, всебічної і об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Унести до розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-готель (річна) „Звіт про роботу готелю”, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 30.04.2004 № 258, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.05.2004 за № 657/9256, такі зміни:

1.1. Абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

«У рядку 31 "Обслужено приїжджих" відображається кількість приїжджих усього (гр. 1), яких обслуговували в готелі протягом звітного року, з них кількість дітей до 17 років включно (гр. 2)».

1.2. Абзац двадцять третій виключити.

У звязку з цим абзац двадцять четвертий вважати абзацом двадцять третім.

1.3. Абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

«З рядка 32 у рядках 32-1 – 32-30 розподіляються іноземці за державами світу, з яких вони прибули. У графі А рядків 32-1 – 32-30 вказується назва країни, у графі В – код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 260».

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома територіальних органів державної статистики.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко