ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

14.07.2010

м. Київ

№ 275

 

 

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ціни (послуги) Звіт про ціни підприємств-виробників послуг” (квартальна)

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України  Про державну статистику” та з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики послуг і отримання повної, всебічної і об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ціни (послуги) „Звіт про ціни підприємств-виробників послуг” (квартальна), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 20.07.2007  № 227, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.08.2007 за № 920/14187, такі зміни:

1.1. У першому реченні пункту 1.1 глави 1 слова та цифри „на 20-й день” замінити словами та цифрами „на 25-й день”.

1.2. Пункт 2.4 глави 2 виключити. У звязку з цим пункти 2.5 та 2.6 уважати відповідно пунктами 2.4 та 2.5.

1.3. У пункті 2.4 глави 2 цифру „5” замінити цифрою „4”.

1.4У пункті 2.5 глави 2 цифру „6” замінити цифрою „5”.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

2.1. Подати цей наказ  на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома територіальних органів державної статистики.

3. Цей наказ набирає чинності  з 1 квітня 2011 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко